Blog

WEBLOG LOPEND VUURTJE

Emotietypen en hun overlevingssystemen.

• 1 De criticus; degene die elke situatie en elk mens beoordeelt op goed of slecht en altijd een schuldige zoekt voor zijn eigen en andermans emoties.
Projecteert gemakkelijk en heeft altijd snel zijn mening klaar. Voelt zich vaak
geïrriteerd en verontwaardigd. Kan zich over kleine details enorm druk maken.
Heeft niet in de gaten dat hij anderen door zijn beschuldigingen en kritiek
angstig en onzeker kan maken.
Kan zelf overgevoelig reageren maar vindt snel van anderen dat die zich
aanstellen. Verwerkt emoties beter door relativering en humor. Ook
lichaamswerk kan hem helpen om zich bewust te worden van zijn eigen
emoties en de onderliggende behoeftes.

• 2 De prater; ipv emoties eerst te voelen en te erkennen praat hij veel en vaak over van alles wat hij ziet en meemaakt. Wil veel aandacht van anderen. Kan niet alleen zijn, lijkt verslaafd aan de gevoelens van anderen. Zoekt of creëert sensatie door bij voorbeeld; roddelen. Is vaak goed in netwerken en mensen met elkaar verbinden. Verwerkt gevoelens het beste door een gesprekspartner die gerichte concrete vragen stelt en hem uitdaagt zijn emoties te erkennen en te onderzoeken welke behoeftes daar uit voort komen. Ook lichaamswerk helpt hem om beter bij zijn eigen gevoel stil te staan.

• 3 De regelaar; degene die ipv zijn emoties echt toe te laten gelijk praktisch gaat handelen en oplossingen zoekt en aandraagt. bv door veel te sporten of zaken te regelen. Zoekt iets waar hij de controle over kan houden. Gaat gelijk iets doen waar hij goed in is om het vervelende gevoel te vervangen door een gevoel van succes en controle. Verwerkt emoties beter door stil zitten en meditatie. En veel in de natuur zijn brengt hem in de verbinding met de orde van de natuur. Daar door leert hij makkelijker loslaten.

• 4 De sensitieve; degene die overgevoelig is en alles heel intens voelt en moet uiten. In de ogen van anderen van een mug een olifant maakt en overdreven reageert. Heeft vaak een grote fantasie. en verbeeldingsvermogen. Kan zich emotioneel druk maken over zaken die er nog niet zijn of allang niet meer gelden. Of hij is juist degene die van anderen alles voelt en meelijdt ipv meeleeft. Zoekt voor zijn rust vaak de eenzaamheid op maar kan zich daardoor ook vaak eenzaam en onbegrepen voelen. Voelt zich vaak gekwetst en verdrietig. Kan zich gemakkelijk een slachtoffer voelen van alles en iedereen. Verwerkt gevoelens beter door creatieve uitingen en de schoonheid van de natuur

• 5 De afstandelijke; degene die alles altijd rationeel benadert en daardoor niet in contact staat met eigen en andermans behoeftes. Hij zoekt altijd naar de objectieve waarheid en vindt emoties onkies. Raakt verward en onzeker als anderen in zijn gezelschap hun emoties uiten. Kan dan uit bescherming heel bot uit de hoek komen of de ander in de steek laten. Verwerkt gevoelens het beste door de achtergrond van een persoon of situatie te kennen en te begrijpen als die hetzelfde meemaakt als hij. Door een ander te begrijpen kan hij zichzelf begrijpen en aanvaarden.

• 6 De voorzichtige; degene die altijd en overal gevaar en obstakels ziet. Richt zich automatisch op wat er allemaal mis kan gaan. Heeft permanent een onrustig en bezorgd gevoel. Is vaak behoudend van aard. Heeft moeite met onverwachte en nieuwe zaken. Wil alles van te voren plannen en regelen. Houdt niet van verrassingen. Heeft soms moeite om nieuwe mensen te vertrouwen en kan dan zelfs ronduit achterdochtig zijn. Verwerkt gevoelens door kleine stapjes te nemen. En door zich veilig te voelen in gezelschap van vertrouwde mensen. Familie en gezin en/of huisdieren zijn voor hem heel belangrijk.

• 7 De clown; degene die als het gevoelig wordt snel een grap weet te maken om het intense gevoel gelijk te relativeren. Gedraagt zich vaak opgetogen en blij maar voelt zich van binnen juist vaak onzeker. Kan daardoor moeilijk diepgang ervaren en echt kwetsbaar vragen om wat hij nodig heeft. Neemt de moeilijkheden van anderen vaak niet serieus en walst er dan met een grap overheen. Verwerkt gevoelens beter doordat het leven hem met een extreme situatie dwingt naar binnen te kijken. Vindt het soms moeilijk om diepgaande langdurige relaties aan te gaan omdat die veel emoties oproepen.

• 8 De krachtpatser die elke uiting van emoties een teken van zwakte vindt en ze bij zichzelf altijd gelijk omzet in wilskracht. “Zolang ik de baas ben hoef ik niks te voelen. Anderen die wel hun emoties tonen vindt ik zwak en moet ik beschermen”. Kan vaak goed zijn boosheid uiten. Is vaak erg passioneel.. Verwerkt zijn emoties beter door in contact te komen met zijn kwetsbare kleine kind. Dan heeft hij wel het gezelschap nodig van iemand die sterk in verbinding is met zijn eigen kracht en zijn emoties.

• 9 De zachtmoedige, degene die zijn eigen emoties altijd opzij zet en zorgt voor anderen. Pas later dringen zijn eigen emoties en behoeftes tot hem door. Dan pas heeft hij door dat hij veel te snel mee is gegaan met de behoeftes van een ander waardoor hij zichzelf in de kou zet. Soms dringen zijn emoties helemaal niet door tot zijn bewustzijn en heeft hij niet door dat onder het oppervlakkige laagje van tevredenheid en zijn goede humeur, veel frustratie en eenzaamheid schuil gaat. Heeft aanleg voor overgewicht. Het vet zorgt dan voor een emotionele buffer. Heeft de neiging om als hij zich boos voelt te gaan huilen. Verwerkt emoties beter door stil in de natuur te zijn en met de energie van de natuur zijn eigen energie te her en erkennen.

Het kan zijn dat je jezelf vooral in een type herkent. Maar het kan ook zijn dat je jezelf in meerdere types herkent of dat je vroeger vooral het ene type was maar nu meer een andere. Het gaat er om dat je inzicht krijgt in je eigen emotionele staat van zijn en in welke valkuilen je gemakkelijk stapt.
Elk type kan in balans komen en zich ontwikkelen tot het laatste type waar je hopelijk ook al het een en ander uit herkent.

De Hartelijke

• Strooit warmte en licht om zich heen en heeft een goede balans gevonden tussen eigen en andermans behoeftes.
• Staat in contact met vertrouwen en liefde. Weet oude pijnen te helen en ongezonde patronen te doorbreken.
• Leert van elke emotionele situatie welke negatieve overtuiging hij onbewust voor waar had aangenomen en kiest vanuit vrijheid voor een overtuiging die hem in beweging en in overeenstemming met de stroom van het leven houdt.
• Weet in elke situatie hoe hij praktisch handelend kan zorgen voor zijn eigen en andermans behoeftes.
• Weet duidelijk een grens te stellen tussen wat zijn verantwoordelijkheid is en die van een ander.
• Kan zijn fouten erkennen en zorgt er zo veel mogelijk voor dat hij die herstelt of goedmaakt.
• Kan zich kwetsbaar opstellen en wint gemakkelijk vertrouwen.
• Vergeeft zichzelf en anderen gemakkelijk omdat hij weet dat als je groeit en leert je fouten zult maken.
• Gaat altijd uit van ieders goede intenties en zal daar altijd naar op zoek gaan ook als het gedrag van een ander negatief op hem overkomt.
• Weet wat hem voedt en laat gemakkelijk los wat niet bij hem past.
• Kan met humor en een grapje om zichzelf lachen en anderen uit hun verstarring halen zodat ze zichzelf kunnen relativeren en weer verbinding kunnen maken met de liefdevolle stroom van het leven.


Reacties

Blog — 5 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Voer cijfer in *